1399/2/15 دوشنبه مسئول کتابخانه عمومی اندیشه شهرستان قشم: بهره مندی از فرصت ها در روزهای قرنطینه و افزایش تعامل میان مدارس و کتابخانه ها در راستای استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ترغیب مردم به شرکت در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ارتباط مؤثر و سازنده ای با معلمان و مدیران مدارس برقرار کردیم. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، فرزانه خدابخشی، مسئول کتابخانه عمومی اندیشه از اجرای فعالیت های فرهنگی متنوع در فضای مجازی خبر داد.
مسئول کتابخانه عمومی اندیشه بیان کرد: شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کتابخانه ها و سایر مراکز فرهنگی آموزشی کشور مانع از ادامه فعالیت این کتابخانه نشده است بلکه این فرصت را پیش آورده که از طریق فضای مجازی با مدارس، معلمین، گروه های کلاسی و سایر مراکز فرهنگی بیشتر تعامل داشته باشیم و در این فضا نوعی جدید از خدمات را به مخاطبان ارائه دهیم.
وی ادامه داد: در راستای اجرای مطلوب پویش «هر خانه، یک‌کتابخانه» در فضای مجازی از اعضای فعال کتابخانه خواسته شد که کتابهای خوانده شده خود را از طریق یک ویدئو چند دقیقه ای با اعضای دیگر به اشتراک بگذارند که خوشبختانه با استقبال بسیار فراوان اعضای کتابخانه مواجه شدیم که نشانه علاقمندی فراوان اعضا به کتاب است.
وی افزود: در خصوص مسابقه نقاشی«کرونا را شکست می دهیم» نیز ابتدا از طریق تبلیغ در فضای مجازی و ارتباط با معلمان و گروه های کلاسی، اعضا را از شرایط و جزئیات مسابقه مطلع کردیم. حدود صدها نقاشی از سمت گروه های کلاسی مدارس به دست ما رسید که برترین ها در صفحه مجازی کتابخانه با دیگر اعضا به اشتراک گذاشته شد.
مسئول کتابخانه اندیشه بیان کرد: با شروع دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی و علیرغم تعطیلی مدارس و مراکز فرهنگی، امکان مشارکت در بخش های مختلف جشنواره در فضای مجازی فراهم شد که خوشبختانه با استقبال فراوان گروه های مختلف سنی در حال انجام است.

 
 [PageVisit]