1398/12/4 يكشنبه به همت کتابخانه ی عمومی خلیج فارس قشم : برنامه قصه گویی با نمایش عروسکیدر دبستان نیایش برگزار شد مسئول کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم، از برگزاری برنامه «قصه گویی با نمایش عروسکی» با حضورمسئول کتابخانه در دبستان نیایش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، مهرانه امیری  عنوان کرد: این برنامه توسط عضو فعال« هاجر مظاهری»  و همچنین معرفی« کتابهای فتیله ای ها » به دانش آموزان همراه بود.

وی افزود: در این برنامه، قصه گویی از کتاب «به دنبال بیتا» نوشته ی «فرهاد حسن زاده» انجام شد که در ادامه به خلاصه ی داستان اشاره شده است.

بعد از ظهر روزی مثل همه ی روزها، یک مرتبه «درنا» از خواب پرید؛ به خوابی که دیده بود فکر کرد و به اسباب بازی هایش خیره شد. در میان آنها دنبال«بیتا» گشت. بیتا، خرگوش درنا بود، بیتا خرگوش یک گوش درنا بود. درنا به دنبال عروسکش بیتا می گردد، او که با عروسک هایش رفتار خوبی ندارد، او را در حال بدی پیدا می کند....

امیری در ادامه  گفت: «درنا »به علت مواظب نبودن از عروسک هایش ؛ قسمتی از بدن هر کدام  آنها کنده شده بود. «پاندا»، خرس یک پای درنا بود؛ «چیتا»، میمون یک دست درنا بود؛ «زیتا»، سگ بی دم درنا بود که آخر داستان«درنا» تصمیم گرفت با کمک مادرش قسمت های جداشده ی آنها را به هم بدوزد.

گفتنی است: هدف از انتخاب این قصه ؛آموزش مواظبت از وسایل شخصی خود به کودکان بود و اینکه قدر داشته های خود را بدانند.

 [PageVisit]