1399/6/23 يكشنبه با هدف بررسی وصول سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی انجام شد؛ دیدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان با مدیرکل دیوان محاسبات استان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان، نقش نهادهای نظارتی در رشد شاخص های مطالعه در هرمزگان را انکارناپذیر دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین محمد ذاکری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به همراه امیرحسین حیدری، سرپرست معاونت کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با حضور در دیوان محاسبات هرمزگان با غلامعباس عزیزی نژاد، مدیرکل این مجموعه،دیدار و در زمینه وضعیت دریافت سهم نیم درصدی کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری های هرمزگان گفتگو کرد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ضمن قدردانی از حمایت نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات از اقدامات فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، به وضعیت وصول سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از درآمدهای شهرداری های استان در سال های گذشته تا به امروز اشاره کرد و از کاهش درآمدهای مجموعه کتابخانه ها نسبت به سال گذشته خبر داد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال ۱۳۸۲ و تاکید قانون گذار بر سهم نیم درصدی کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری ها، آن را تنها منبع جاری هزینه کردهای این مجموعه فرهنگی عنوان و بر ضرورت توجه شهرداری ها به نقش مهم خود در توسعه فرهنگی شهرها تاکید کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان هرمزگان نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات سازنده نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حوزه ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه بر لزوم رفع موانع مالی و درآمدی این نهاد تاکید کرد.
عزیزی نژاد با بیان اینکه توسعه فرهنگی جامعه نیازمند سرمایه گذاری های پایدار است به نقش شهرداری ها در این خصوص اشاره کرد و با اشاره بر لزوم توجه شهرداری ها به موضوع ماده ۶ قانون تاسیس نهاد کتابخانه ها، سهم نیم درصدی کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری ها را حق قانونی این مجموعه دانست و بر توجه بیشتر شهرداران بر پرداخت به موقع سهم کتابخانه‌ها، تأکید کرد.
 
 [PageVisit]