فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان میناب کتابخانه‌های عمومی شهرستان میناب
  1. کتابخانه عمومی آل محمد (ص)

نشانی: میناب، بلوار آل محمد- روبروي شهرك دانش
کد پستی: 7981693139
زیربنا: 1100
سال ساخت: 1388
  1. کتابخانه عمومی امام علی (ع)

نشانی: شهرستان میناب، بخش سندرک
کد پستی: 7984116485
زیربنا: 444
سال ساخت: 1380
  1. کتابخانه عمومی سیدالشهدا (ع)

نشانی: میناب، مرکز شهر - منازل 33 دستگاه
کد پستی: 7981974399
زیربنا: 283
سال ساخت: 1352
  1. کتابخانه عمومی شهیدبهشتی (ره)