فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان رودان کتابخانه‌های عمومی شهرستان رودان
  1. کتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی(ره)


نشانی: بلوار شهداء - روبروی مخابرات
کدپستی: 7991933845
زیربنا: 460
سال ساخت: 1363
  1. کتابخانه عمومی شهدا

نشانی: محله بند ملا - روبروی دبستان شهید غلامپور
کدپستی: 7991815177
زیربنا: 178
سال ساخت: 1380
  1. کتابخانه عمومی علامه حلی(ره)

نشانی: رودان، روبروی حوزه مقاومت شهید حاجبی
کدپستی: 7994116657
زیربنا: 168
سال ساخت: 1375
  1. کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره)

نشانی: رودان، جنب دهیاری
کدپستی: 7991933845
زیربنا: 386
سال ساخت: 1383
  1. کتابخانه عمومی آل طاها