فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان حاجی آباد کتابخانه‌های عمومی شهرستان حاجی آباد
  1. کتابخانه عمومی الزهرا

نشانی: حاجی آباد، خيابان شهيد بهشتي خيابان پاسدار جنب اداره ارشاد
کدپستی: 7939187343
زیربنا: 1100
سال ساخت: 1398
  1. کتابخانه عمومی سیدالشهدا (ع)

نشانی: بلوار شهيد  بهشتي، جنب اداره محيط زيست، روبروي منطقه انتظامي
کدپستی: 7939188861
زیربنا: 920
سال ساخت: 1374
  1. کتابخانه عمومی نشاط

نشانی: استان هرمزگان، شهرستان حاجی آباد، شهر فارغان بلوار امام، جنب اداره آب و فاضلاب
کدپستی: 7937111164
زیربنا: 432
سال ساخت: 1380
  1. کتابخانه عمومی بقیه الله

            نشانی: شهرستان حاجی آباد، روستای طاشکوئیه
کدپستی: 7941155117
زیربنا: 110
سال ساخت: 1398