فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان پارسیان کتابخانه‌های عمومی شهرستان پارسیان
  1. کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع)

             نشانی: پارسیان، بلوار شهداي گمنام
کد پستی: 7977143786
زیربنا: 858
سال ساخت: 1388
  1. کتابخانه عمومی نبی اکرم (ص)


نشانی: پارسیان، میدان جمهوری اسلامی
کد پستی: 7977114661
زیربنا: 181
سال ساخت: 1355
  1. کتابخانه عمومی فرهنگ

نشانی: شهرستان پارسیان، روستای بهده
کد پستی: 7976161534
زیربنا: 80
سال ساخت: 1372
  1. کتابخانه عمومی شادروان نصرت ملایی

نشانی: پارسیان، شهر دشتی بلوار شافعی-کوچه معلم یکم
کد پستی: 7976113216
زیربنا: 367
سال ساخت: 1397
  1. کتابخانه عمومی خاتم الانبیا