فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان بندرلنگه کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندرلنگه
  1. کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع)
نشانی: بندرلنگه، روستای بندرمقام
کد پستی: 7975136137
زیربنا: 65
سال ساخت: 1382
  1. کتابخانه عمومی شهدای گمنام
نشانی: شهرستان بندرلنگه، بندرچارک،روبروی بخشداری
کد پستی: 7975113975
زیربنا: 281
سال ساخت: 1373
  1. کتابخانه عمومی شهیدخاوند

نشانی: بندرلنگه، شهر کنگ،خ آیت ا... طالقانی، جنب پارک شهر
کد پستی: 7964116173
زیربنا: 266
سال ساخت: 1373
  1. کتابخانه عمومی وحدت

      نشانی: بندرلنگه، میدان 22 بهمن، ابتدای خیابان امام حسین(ع)
کد پستی: 7971713195
زیربنا: 270
سال ساخت: 1352
  1. کتابخانه مرکزی شهید جاویدالاثر مینکی

نشانی: بندرلنگه، میدان بادگیر
کد پستی: 7971779574
زیربنا: 1058
سال ساخت: 1397