فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندرعباس کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندرعباس
  1. کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی (ره)

نشانی: شهرستان بندرعباس، بلوار امام خمینی، محله اوزیها، خیابان فیصل دانش
کد پستی: 7915866589
زیربنا: 981
سال ساخت: 1374
  1. کتابخانه عمومی سیداحمدخمینی(ره)


نشانی: شهرستان بندرعباس، گلشهر - خ رسالت شمالی - میدان صادقیه
کد پستی: 7915866589
زیربنا: 981
سال ساخت: 1374
  1. کتابخانه عمومی شهید مطهری(ره)