فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان بشاگرد کتابخانه‌های عمومی شهرستان بشاگرد
  1. کتابخانه عمومی مهدیه

نشانی: شهرستان بشاگرد، شهر گوهران
کد پستی: 7987198341
زیربنا: 320
سال ساخت: 1373
  1. کتابخانه عمومی ولی عصر (عج)