فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان ابوموسی کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس

نشانی: جزیره ابوموسی، بازارچه صیادان
کدپستی: 7959183196
زیربنا: 60
سال ساخت: 1373