فهرست

گزارش تصويري

بازدید جمعی از اعضای شورای شهر بندرعباس از پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس؛

«یعقوب دبیری نژاد»، نائب رئیس، «عیسی عباسی» و «فریده عامری» از اعضای شورای شهر بندرعباس از پروژه کتابخانه مرکزی بازدید کردند