فهرست

گزارش تصويري

طی سفر یک روزه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان به شهرستان ابوموسی صورت پذیرفت؛

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان با حضور در شهرستان ابوموسی ضمن بازدید از کتابخانه شهدای خلیج فارس و دیدار با خانواده شهید جهانگیر حاجی پناه در جلسه انجمن شهرستان در محل فرمانداری حضور یافت