سال 1397
سال 1396
سال 1395
سال 1394
با حضور مدیرکل کتابخانه‌‌های عمومی استان هرمزگان؛
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندر لنگه با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان برگزار شد.
در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان با مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت؛
همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، در دیدار مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، چگونگی ترویج فرهنگ کتابخوانی و راهکارهای نهادینه سازی آن مورد بررسی قرار گرفت.
در دومین روز از هفته کتاب و کتابخوانی؛
با هدف گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، کتابداران هرمزگان با نماینده ولی فقیه استان دیدار کردند.
با هدف گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی؛
نشست خبری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان با هدف تشریح فعالیتهای هفته کتاب و کتابخوانی با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد.
با حضور مدیرکل کتابخانه‌‌های عمومی استان هرمزگان؛
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندر لنگه با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان برگزار شد.
در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان با مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت؛
همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، در دیدار مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، چگونگی ترویج فرهنگ کتابخوانی و راهکارهای نهادینه سازی آن مورد بررسی قرار گرفت.
در دومین روز از هفته کتاب و کتابخوانی؛
با هدف گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، کتابداران هرمزگان با نماینده ولی فقیه استان دیدار کردند.
با هدف گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی؛
نشست خبری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان با هدف تشریح فعالیتهای هفته کتاب و کتابخوانی با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد.