1398/5/28 دوشنبه آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شهرستان حاجی آباد به روایت تصویر آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شهرستان حاجی آباد با حضور مسئولین برگزار شد.
 [PageVisit]