7

6

5

4

8

2

3

1

7

8

6

3

4

1

5

2

6

8

7

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

7

8

6

5

4

3

2

1

8

7

6

4

5

3

2

1

6

5

7

4

3

2

8

1

8

7

6

4

3

5

2

1

6

7

4

5

88

3

1

2

7

8

6

5

4

3

1

2

7

9

8

6

5

4

3

1
1398/5/28 دوشنبه آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شهرستان حاجی آباد به روایت تصویر آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شهرستان حاجی آباد با حضور مسئولین برگزار شد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 29