1398/10/23 دوشنبه با حضور دانش آموزان مدرسه دیانت قشم زنگ هنر در کتابخانه عمومی خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، مهرانه امیری، مسئول کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم از برگزاری زنگ هنر با حضور دانش آموزان مدرسه دیانت در این کتابخانه خبر داد.

امیری بیان کرد: در این برنامه تعداد 30 نفر از دانش آموزان حضور داشتند و به دانش آموزان، نقاشی روی بوم توسط مربی آموزش داده شد.

مسئول کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم افزود: همچنین در این برنامه، دانش آموزان به کشیدن نقاشی با موضوعهای جذاب ترغیب شدند و از آنان خواسته شد تا نقاشی خیالی بکشند و برای آن یک نام انتخاب کنند. دانش آموزان، نقاشی های زیبایی را به تصویر کشیدند و نام هایی نیز برای نقاشی شان برگزیدند.

گفتنی است در این برنامه، دانش آموزان با قسمت های مختلف کتابخانه و شرایط عضویت و استفاده از منابع و امکانات کتابخانه آشنا شدند.

 [PageVisit]