1398/10/22 يكشنبه پنج قرار عاشقی در یک روز به همت کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس ابوموسی کتاب«پنج قرار عاشقی در یک روز: 17 داستان کوتاه با موضوع نماز » در مراسم ورزش صبحگاهی بانوان بسیجی و اعضای فعال کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس ابوموسی معرفی و جمع خوانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان،  به همت الهام رئیسی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابوموسی، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب با همکاری پایگاه مقاومت بسیج خواهران در مراسم صبحگاهی بانوان بسیجی برگزار شد.

 رئیسی بیان کرد: کتاب«پنج قرار عاشقی در یک روز: 17 داستان کوتاه با موضوع نماز» نوشته«مهدی شریفی» توسط انتشارات کانون اندیشه جوان به چاپ رسیده است. در این کتاب، هفده داستان کوتاه با موضوع نماز در کنار هم قرار گرفته اند. نام کتاب هم تلویحا به همین موضوع اشاره دارد و بناست تعداد رکعت های نمازهای پنج گانه را به ذهن مخاطب متبادر کند. دست مایه اصلی هفده داستان این مجموعه، وقایع عادی و روزمره ای است که در شبانه روز همه ما می آیند، می مانند و بی صدا تمام می شوند. روز مرگی هایی که گاهی غباری می شوند تا شیرینی عطر سجاده ها از یادمان بود؛ که یادمان برود کسی که از رگ گردن به ما نزدیک تر است کافی است به سجده برویم تا توفانی از آرامش ما را در خود هضم کند. مجموعه داستانهای این کتاب، بی ادعا از زندگی این روزهای مردم ما حرف می زند تا بهانه ای برای تفکر باشد، به نماز و خدا.

وی اضافه کرد: دست مایه اصلی هفده داستان این مجموعه، وقایع عادی و روزمره ای است که در شبانه روز همه ما می آیند، می مانند و بی صدا تمام می شوند. روزمرگی هایی که گاهی غباری می شوند تا شیرینی عطر سجاده ها از یادمان برود؛ که یادمان برود کسی که از رگ گردن به ما نزدیک تر است کافی است به سجده برویم تا توفانی از آرامش ما را در خود هضم کند.مجموعه داستان های این کتاب، بی ادعا از زندگی این روزهای مردم ما حرف می زند تا بهانه ای برای تفکر باشد! به نماز؛ به خدا. داستان هایی که به مثابه تابلوهای نقاشی ساده ای، زندگی معمولی آدم های معمولی اطراف ما را تصویر کشیده اند تا بهانه ای برای فکر کردن به (نماز) شود.

 [PageVisit]