1398/9/5 سه‌شنبه به همت کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین کارگاه آموزشی همیاران طبیعت در کتابخانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، زهرا پورحسن، مسئول کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین از برگزاری کارگاه آموزشی همیاران طبیعت و نقش آنها در مدیریت پایدار منابع طبیعی در این کتابخانه خبر داد.

وی گفت: این کارگاه آموزشی با همکاری منابع طبیعی استان هرمزگان و دهیاران بخش مرکزی ایسین با هدف همیاری و همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی با بخش های منابع طبیعی برگزار شد.

 در این جلسه عبدالحمید حاجبی، رییس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: منابع طبیعی پیشتیبان مهم برای کشاورزان می باشد و ما مسئولان بایدتوجه ویژه‌ای بر روی گونه های مهم بومی از جمله انواع گیاهان دارویی داشته باشیم.

 وی افزود: در استان هرمزگان بیش از 3000 گونه گیاهی داریم که 300 نوع آن دارویی می باشد. در این جلسه راهکارهای مشارکت دهیاران در توسعه عرصه های خدادای مانند جنگلها و مراتع مطرح شد. حاجبی گفت: یکی از وظایف دهیاران که در قوانین هم ذکر شده همکاری و همیاری دهیاران در زمینه مسائل اقتصادی، آب و خاک و منابع طبیعی و کشاورزی با احاد مردم است.

 در پایان رییس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه هیئت همراهشان و دهیاران بخش ایسین از کتابخانه بازدید نمودند و در زمینه ارسال منابع در زمینه کشاورزی بومی و دامداری به کتابخانه قول مساعد دادند.

 [PageVisit]