1398/6/9 شنبه گزارش تصویری؛ دهه ولایت در کتابخانه عمومی آل طاها بیکاه شهرستان رودان مسئول کتابخانه عمومی آل طاها بیکاه با اجرای برنامه های فرهنگی متنوع در دهه ولایت میزبان کتابخوانان شد.
 [PageVisit]