1
1397/12/21 سه‌شنبه برگزاری نشست معرفی کتاب «شیر کتابخانه» با حضور اعضاء کودک، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «شیر کتابخانه» در کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس شهرستان ابوموسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، فائزه باغیانی،کتابدار کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس از برگزاری نشست و معرفی کتاب در این کتابخانه خبر داد.

باغیانی بیان کرد: کتاب«شیر کتابخانه» نوشته «میشل نودسن» می باشد. ماجرا از این جا آغاز می شود که روزی از روزها یک شیر به کتابخانه می رود. او صاف از جلوی میز کتابدار می گذرد به طرف قفسه های کتاب می رود و به آنها نگاه می کند،برگه دان را بو می کشد، سرش را به مجموعه کتاب های نورسیده می مالد. و با قدم های نرم و آرام به بخش کتاب های داستان می رود.حضور یک شیر در کتابخانه خیلی خطر ناک است، کسی می داند با این شیر چه کار باید کرد؟این شیر عاشق بچه ها و کتاب هاست.او بودن با بچه ها و شنیدن قصه ها را دوست دارد و خیال هم ندارد که کتابخانه را ترک کند او در کارها به کتابدار کمک می کند اما پای بندی به قانون چه می شود؟ قانون کتابخانه.

کتاب «شیر کتابخانه» داستان زیبایی است که کودکان با جذابیت های کتابخانه قوانین و قسمت های مختلف آن آشنا می شوند و تصاویر زیبا و رنگارنگ این کتاب نیز خواننده را به دنیای شگفت انگیز و پر رمز و راز کتابخانه می برد.

باغیانی افزود: هدف از اجرای این برنامه، مسئله رعایت کردن قوانین و مقررات، آشنایی با کتابخانه و زود قضاوت نکردن است که در این داستان به آن پرداخته شده است.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 83