1399/6/14 جمعه اخبار ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های تابعه استان هرمزگان

اداره کل استان هرمزگان
تعداد کتابخانه: 1
.

شهرستان بندرعباس
تعداد کتابخانه: 1

شهرستان ابوموسی
تعداد کتابخانه: 1

شهرستان بستک
تعداد کتابخانه: 1

.

شهرستان بشاگرد
تعداد کتابخانه: 1


شهرستان بندر لنگه
تعداد کتابخانه: 1


شهرستان پارسیان
تعداد کتابخانه: 1

.
شهرستان جاسک
تعداد کتابخانه: 1

شهرستان حاجی آباد
تعداد کتابخانه: 1


شهرستان خمیر
تعداد کتابخانه: 1


.
شهرستان رودان
تعداد کتابخانه: 1


شهرستان سیریک
تعداد کتابخانه: 1
شهرستان قشم
تعداد کتابخانه: 1
شهرستان میناب
تعداد کتابخانه: 1
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1396