1398/9/11 دوشنبه با حضور رؤسای ادارات کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان، کتابداران و برخی از کارشناسان ستادی؛ برگزاری کارگاه آموزشی «آموزش نسخه شناسی و آشنایی با نسخ خطی، چاپ سنگی و سربی» کارگاه آموزشی «آموزش نسخه شناسی و آشنایی با نسخ خطی، چاپ سنگی و سربی» با حضور کارشناس نسخ خطی و چاپ سنگی کتابخانه مرکزی ارومیه در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان، صبح روز دوشنبه 11 آذرماه، کارگاه آموزشی «نسخه شناسی و آشنایی با نسخ خطی، چاپ سنگی و سربی» با حضور رؤسای ادارات کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان، برخی از کتابداران و کارشناسان ستادی در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان برگزار شد.

رضا محمودپور، کارشناس نسخ خطی و چاپ سنگی کتابخانه مرکزی ارومیه و مدرس این دوره، تاریخ و هویت هر کشور را وابسته به میراث مکتوب بازمانده از گذشتگان دانست و بیان کرد: شناسنامه هر کشور وابسته به میراث باقی مانده از زمانهای گذشته است که مهمترین آن، میراث مکتوب یا نوشته‌هایی است که از گذشتگان ما به صورت کتیبه‌ها، نسخ خطی و کتب چاپی قدیمی است.

وی ادامه داد: به جز کتابهای آسمانی که خداوند به وسیله وحی به پیامبران نازل فرموده و در الواح یا اوراق نوشته شده، دیگر کتابها به دست عالمان، تاریخ نگاران، گردشگران، گزارش نویسان، شاعران، افسانه سرایان و امثال آنها نوشته شده است و مطالب این کتابها، محتوایی است که از درون ذهن، حافظه، عقل و هوش آنها تراوش کرده و در قالب الفاظ و عبارات به ثبت رسیده است.

محمودپور، افزایش اطلاعات کتابشناسی کتابداران را هدف مهم برگزاری این دوره دانست و ادامه داد: افراد جامعه از کتابداران انتظار دارند که نیازهای اطلاعاتی آنان را برآورده سازند. ذهنیت مردم از کتابداران، افرادی کتابشناس و آگاه می‌باشد و انتظار دارند اگر کتابی قدیمی در منزل دارند با مراجعه به کتابداران بتوانند اطلاعات مفیدی درباره نوع کتاب از کتابداران دریافت کنند.

در این دوره آموزشی، عناصر نسخه شناسی و کتابشناسی نسخ خطی، اهمیت و نفاست نسخ خطی، راههای تشخیص و شناخت نسخ خطی، چاپ سنگی و سربی، اشتراکات و افتراقات این آثار، آفات و آسیبهای احتمالی و اصول حفاظت و نگهداری این آثار نفیس به حاضران آموزش داده شد.

گفتنی است کتابخانه عمومی شرفاشرفایی جناح شهرستان بستک که در سال 1382 با مساحت  3575 متر مربع و زیربنای 1140 متر مربع افتتاح شد، تنها کتابخانه استان هرمزگان  است که به بخش نسخ خطی مجهز است و در حال حاضر،۱۶۳ نسخه کتاب چاپ سربی، 66 نسخه چاپ سنگی و 4 نسخه کتاب خطی را دارد و توسط صفیه شرفی، مسئول بخش نسخ خطی این کتابخانه اداره می‌شود.

 [PageVisit]