1398/9/5 سه‌شنبه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی؛ زنگ دانش در مدرسه شهید دادی زاده شهرستان بندرلنگه نواخته شد با حضور مسئولین شهرستان بندرلنگه، زنگ دانش در مدرسه شهید دادی زاده به صدا درآمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، به مناسبت گرامیداشت بیست و هفتمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، زنگ دانش با حضور محمد محامدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان بندرلنگه؛ سعید شادمانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بندرلنگه؛ صوغانی، رئیس آموزش و پرورش بندرلنگه؛ امیری، رئیس فرهنگ و ارشاد بندرلنگه، مرضیه سقائی طبل، مسئول کتابخانه عمومی شهیدجاویدالاثر مینکی و مسئولین شهرستان در مدرسه شهید دادی زاده به صدا درآمد.

رئیس آموزش و پرورش بندرلنگه ضن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی بیان کرد: ملتی که اهل کتاب باشد به سعادت و پیشرفت دست پیدا می کند و ملتی که از کتاب فاصله بگیرد دچارآسیب  خواهد شد و مانع سعادت انسان می شود.

وی خطاب به دانش آموزان ادامه داد: اگر می خواهید از بهترین انسانها باشید باید کتاب بخوانید چرا که کتاب بهترین دوست، شنونده دانا و آگاه دهنده انسان های جامعه است و نسخه شفا بخش جهل و نادانی، کتاب  و مطالعه است.

در پایان سعید شادمانی با اهدای 50 جلد کتاب به کتابخانه مدرسه شهید دادی زاده اظهار امیداواری کرد که  با این اقدام بتوان دانش آموزان را با فرهنگ صحیح مطالعه آشنا کرد و جامعه ای کتابخوان و کتاب دوست در آینده پرورش داد.

گفتنی است برپایی ایستگاه مطالعه و برگزاری کارگاه آموزشی روش های صحیح مطالعه توسط مسئول کتابخانه شهید جاویدالاثر مینکی از برنامه های دیگر این آیین بود.

 [PageVisit]