1398/8/6 دوشنبه در قالب سی‌ویکمین سفر استانی؛ دبیرکل نهاد به دیدار کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان می‌رود دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور روز چهارشنبه هشتم آبان ماه با سفر به استان هرمزگان با کتابداران و کارکنان این استان دیدار می‌کند و به این ترتیب با سی‌ویکمین سفر استانی خود طی سال‌های اخیر، وعده خود مبنی بر دیدار با کتابداران ۳۱ استان کشور را محقق خواهد کرد.

به گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه سفرهای استانی خود به منظور آگاهی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی و گفت‌گو با کتابداران و کارکنان در اقصی نقاط کشور، روز چهارشنبه هشتم آبان ماه با سفر به استان هرمزگان با کتابداران و کارکنان این استان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

سفر به استان هرمزگان، سی‌ویکمین سفر استانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خواهد بود که بر اساس تحقق وعده وی، مبنی بر حضور در تمامی استان‌ها وگفت‌گوی حضوری با کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور، انجام می‌شود.

 علیرضا مختارپور در سفرهای استانی خود ضمن بازدید از کتابخانه ها و دیدار با کتابداران، به بررسی مسائل و مشکلات موجود می پردازد. 

استان هرمزگان دارای ۷۶ کتابخانه شامل ۶۱ کتابخانه نهادی و ۱۵ کتابخانه مشارکتی است که از این میزان ۵۰ کتابخانه شهری و ۲۶ کتابخانه روستایی هستند.

 [PageVisit]