1398/6/4 دوشنبه در راستای ترویج کتابخوانی صورت پذیرفت سرپرست معاونت کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان به همراه سرپرست کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندرعباس با معاونت بهزیستی بندرعباس دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان، امیرحسین حیدری، سرپرست معاونت کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان به همراه فضه عباس نژاد، سرپرست کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندرعباس طی نشستی صمیمی با افسانه پورمحمود، معاونت اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس با هدف توسعه و گسترش همکاریهای متقابل و استفاده از ظرفیتها و فرصتهای موجود در راستای ترویج کتابخوانی دیدار و گفتگو کردند.

سرپرست معاونت کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندرعباس گفت: جای بسی خوشحالی است که سازمان بهزیستی دغدغه موضوعات فرهنگی همچون کتاب و کتابخوانی را دارد و در این راستا برنامه‌های مشترکی را با همکاری کتابخانه‌های عمومی در مناسبتهای مختلف برگزار میکند.

وی ادامه داد: هم اکنون ظرفیت و فرصت بسیار خوب و مطلوبی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در سطح استان هرمزگان حاکم است و کتابخانه‌های عمومی متناسب با همه سنین از خردسالی تا پیری، خدمات متنوعی را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهد و منابع به سهولت در دسترس همگان قرار دارد.

سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بندرعباس نیز در ادامه بیان کرد: گسترش فرهنگ كتابخوانی، جامعه را از آسیب های اجتماعی مصون نگاه می دارد و سبب توسعه فرهنگی می شود. از این رو باید با ایجاد بسترهایی از طریقِ اطلاع رسانی، كانون خانواده و مسئولان امر را متوجه این مهم ساخت تا نسل های آینده نیز به كتابخوانی ترغیب شوند.

معاونت بهزیستی بندرعباس در این نشست از نگاه حمایتگرانه و فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی نسبت به افراد تحت پوشش قدردانی کرد و اظهار داشت: سازمان بهزیستی و نهاد کتابخانه‌های عمویم هر دو از مجموعه‌های تأثیرگذار فرهنگی هستند که از تنوع و گستردگی خدمات قابل ارائه برخوردار هستند و اشتراکاتی نیز با یکدیگر دارند.

 [PageVisit]