به همت کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین در راستای اجرای طرح «پنجشنبه های خلاق» ،کاردستی نشانگر کتاب به اعضای کودک و نوجوان آموزش داده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، زهرا پورحسن، مسئول کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین از برگزاری آموزش کاردستی نشانگر کتاب نمدی در پنجشنبه های خلاق خبر داد.

وی بیان داشت: کتابخانه فرهیختگان ایسین در روزهای پنجشنبه پذیرای کودکانی است که از سر شوق و علاقه در کتابخانه حضور می یابند و به خلق کاردستی های زیبا با وسایل بسیار ساده و در دسترس میپردازند.

پورحسن افزود: انجام دادن  کاردستی در کودکان پایه های یادگیری در آینده را برای آنها محمکتر خواهد کرد. انجام کاردستی زمینه ای برای پیشرفت و کشف مطالب جدید برای کودک است و یکی از فواید مهم کاردستی برای کودکان افزایش اعتماد بنفس در آنها می باشد.

مسئول کتابخانه عمومی فرهیختگان ادامه داد: با آموزش دادن دوختن، کشیدن نقاشی و خلق کردن یک چیز جدید در حقیقت به کودکان خود یاد میدهید که آنها تحت کنترل محیط خود هستند. با در دست گرفتن یک ابزار در دستان کوچک خود در حقیقت پایه های اعتماد بنفس در آنها محکمتر خواهد شد. پورحسن گفت: برگزاری کارگاه کاردستی به طور منظم باعث جذب هرچه بیشتر اعضا و بالارفتن میزان امانت شده است.

 [PageVisit]